Ilmoita työtaistelusta

Työtaisteluista ilmoitus Teknologiateollisuuteen.

Mikäli jäsenyrityksessä havaitaan uhka työtaistelusta tai alkanut työtaistelu, tulee jäsenyrityksen ilmoittaa tästä välittömästi Teknologiateollisuus ry:lle, jotta liitto voi ryhtyä toimiin työtaistelun estämiseksi tai sen välittömäksi lopettamiseksi. 

Vuonna 2016 pelkästään Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä oli 28 työtaistelua tai työtaistelu-uhkaa. Vuonna 2017 Teknologiateollisuuden jäsenyritykset ovat ilmoittaneet 45 työtaistelusta tai työtaistelu-uhasta.

Ilmoitukset työtaisteluista tehdään Teknologiateollisuus ry:n työsuhdeasiain päivystysnumeroon (09) 1923 222 klo 9-16.

 

Muiden alojen työrauhahäiriöt                                                         

Tälle sivulle kootaan lisäksi tietoa meneillään valtakunnallisista työtaisteluista muissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyrityksissä, joilla voi olla suoria tai välillisiä vaikutuksia Teknologiateollisuuden jäsenyritysten toimintaedellytyksiin.