Strategia

Teknologiateollisuudella on kaikki onnistumisen edellytykset: hyvät ja pitkät teolliset perinteet, innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä, osaavia ihmisiä, huipputeknologiaa myös ympäristövaikutusten minimoimisessa sekä digitaalisuuden osaamista. Oikeilla päätöksillä, osaamisella ja kovalla työllä Teknologia-Suomi saadaan nousuun.

 

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala.  Alan yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen tuloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä.

Lähes 300 000 suomalaista on töissä teknologiateollisuuden yrityksissä. Kaikkiaan jopa 700 000 ihmistä on joko suoraan tai välillisesti töissä teknologia-alalla.

Teknologiayritysten rooli Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa on tärkeä myös sen takia, että ne vastaavat 70 prosentista kaikista tutkimukseen ja kehitykseen suunnatuista investoinneista.

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio. Jäsenyritykset edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, suunnittelua ja konsultointia sekä tietotekniikkaa.

Teknologia-Suomi nousuun!

On kaikkien suomalaisten etu, että teknologiateollisuus menestyy. Viime vuosina moni teknologiayritys on ollut vaikeuksissa, mutta me uskomme, että oikeilla päätöksillä, osaamisella ja kovalla työllä TeknologiaSuomi saadaan nousuun.

Teknologiateollisuudella on kaikki onnistumisen edellytykset: hyvät ja pitkät teolliset perinteet, innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä, osaavia ihmisiä, huipputeknologiaa myös ympäristövaikutusten minimoinnissa sekä digitaalisuuden osaamista. Työhyvinvoinnista huolehditaan ja henkilöstön kanssa kehitetään työelämän sääntöjä yhä parempaan suuntaan. Alan yritysten ympäristövastuu on maailman huippua.

Osaaminen, uudet innovaatiot ja digitaalisuus – eväitä menestykseen

Teknologiayrityksillä on tahto ja taito innovoida ja kehittyä. Tuotekehitys sekä uusien markkinoiden, tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen on mahdollista, jos yrityksillä on käytettävissään oikeanlaista osaamista ja riittävästi osaajia. Teknologiateollisuus ry ja sen jäsenyritykset tekevät monipuolista yhteistyötä koulutusjärjestelmän kanssa varmistaakseen, että koulutustarjonnassa ymmärretään yritysten osaamistarpeet ja että nuoret pääsevät kiinni työelämään.

Innovaatiot ovat yritysten avain kansainväliseen menestykseen, joka puolestaan vahvistaa suomalaista hyvinvointia. Siksi yrityksiä tulee kannustaa innovaatioihin myös julkisella rahallisella panostuksella ja asiantuntijapalveluilla. Digiteknologian hyödyntäminen läpi yhteiskunnan on yksi menestyksen peruskivistä.

Onnistumisen edellytykset kuntoon

Jotta pääsemme uuteen nousukiitoon, Suomen on kyettävä tarjoamaan teknologiateollisuuden yrityksille sellaiset olosuhteet, että niistä on hyvä ponnistaa kansainvälisille markkinoille. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi verotus, lainsäädäntö, rahoitus ja työvoimakustannusten taso kannustavat kasvamaan, työllistämään ja yrittämään vielä kovemmin. Teknologiateollisuus vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin tekemällä aktiivista yhteistyötä virkamiesten, poliittisten päättäjien ja median kanssa.

Teknologiateollisuus ry neuvottelee alan työehtojen pääpiirteet henkilöstöä edustavien ammattiliittojen kanssa ja neuvoo yrityksiä työelämän asioissa. Jotta yritykset menestyvät jatkossakin kansainvälisessä kilpailussa, täytyy työehdoista, kuten palkoista, työajoista tai vaikkapa poissaoloista sopia nykyistä joustavammin yritys- ja yksilötasolla.

Yrityskohtaisuus on Teknologiateollisuuden keskeinen tavoite, jolla pyritään vastaamaan kansainvälisen kilpailun haasteisiin.