Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto

Metallinjalostajat ry:n yritykset perustivat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, Rautaruukki, Boliden ja Ovako.

Apurahoina jaetaan noin 300 000 euroa vuodessa. Rahaston pääoma on vähintään kolme miljoonaa euroa, joka kerätään viiden vuoden aikana, vuodesta 2010 alkaen. Näiden pääomaosuuksien lisäksi yritykset voivat tukea rahaston toimintaa vuosittaisilla lahjoituksilla.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus päättää apurahojen jaosta Metallinjalostajat ry:n hallituksen esityksestä.

Lisätietoja:
Asiamies Asmo Vartiainen
puh. 020 529 2012, etunimi.sukunimi@outotec.com

 

Jaa linkki