Teknologiateollisuus
Tulosta Print

Muut julkaisut / Other publications

Päivitetty - Last update 30.5.2013

 

Sivulle on linkitetty mm. keskeisimmät talotekniikkaan kohdistuvat suomalaiset viranomaissäädökset ja EU-direktiivit sekä linkkejä alan tilaisuuksien aineistoihin

 

REHVA Conference and Seminar Presentations here

 

Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2013 -raportti luovutettiin
kuntaministeri Henna Virkkuselle Säätytalolla 18.4.2013:

ROTI 2013 -raportti selvitti neljättä kertaa asiantuntijoiden näkemyksiä rakennetun ympäristön nykytilasta ja tulevaisuudesta.


Talotekniikkaopas julkaistu. Opas sisältää perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Opasta voi ostaa / tilata Talotekniikka-Julkaisut Oy:n nettisivuilta.

 

Handbok i installationsteknik (20.8.2012)

Basuppgifter om bostäders installationstekniska system

Handboken går att ladda ner under VVS Föreningen i Finland / Bygginfo


Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus -oppikirjan 2. uudistettu painos julkaistu. Opasta voi ostaa opetushallituksen nettisivujen kautta.


Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas (E7-opas), julkaisu 1.2012 /SuLVI. Opasta voi tilata SuLVIn sulvi@sulvi.fi kautta painettuna versiona.  


RAKENNA REILUSTI!
Ohjeita harmaan talouden torjuntaan kiinteistö- ja rakentamispalveluiden
tilaajille 


Lue tuorein tieto talotekniikkaan vaikuttavista uusista ja tulevista EU-säädöksistä ! 

REHVAn www-sivulta 


E-luvun arviointihankkeen tarkistusvaiheen raportoinnit (syyskuu 2011)

-pientalot

-rivitalot


Ympäristöaloitteista lainsäädännöksi - katsaus EU:n uusiin aloitteisiin

Teknologiateollisuutta koskeva ympäristölainsäädäntö on muuttunut yhä haastavammaksi. Sääntely lisääntyy voimakkaasti ja joukosta olisi poimittava oleellinen tieto oikeaan aikaan. Nyt julkaistu katsaus on eräänlainen tiekartta ympäristölainsäädännön käynnissä oleviin ja odotettavissa oleviin muutoksiin. Katsauksessa käsitellään muun muassa materiaali- ja energiatehokkuuteen, tuotteiden ainesisältöön ja ympäristönsuojeluun liittyviä aloitteita.


How to define nearly net zero energy buildings nZEB

"Lähes nollaenergiatalon" määritelmän yleiseurooppalaiset perusteet nyt julkaistu

Final proposal by REHVA Task Force now available


How to define nearly net zero energy buildings nZEB -

"Lähes nollaenergiatalon" määritelmän yleiseurooppalaiset perusteet olivat esillä REHVAn vuosikokouksessa Tallinnassa.  Yllä linkki artikkeliin (REHVA Journal 3/2011)

 

REHVA Task Force proposes a technical definition for nearly zero energy buildings required in the implementation of the Energy performance of buildings directive recast. A summary has been published in REHVA Journal 3/2011 (link above) 


Raportti - Report Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 

Raportti sisältää päivitetyn katsauksen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta Euroopassa ja kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Raportti (450 sivua, 35 MB) on ladattavissa täältä (EPBD - Concerted Action- sivut)

 

The book 'Implementing the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)' (featuring country reports 2010) is now available here.  


Rakennusten energiatehokkuus - workshop 18.3.2011

Järjestäjät: LVI-talotekniikkateollisuus, Rakennusteollisuus RT, Pientaloteollisuus PTT

 

-Ohjelma

-Avaus - EU:n päästö- ja energiaohjauksen tiekartta nollaenergiarakentamiseen - Jarek Kurnitski

-Rakentamismääräykset 2012 - Mika Vuolle

-Energiatehokkuusstandardien tulevaisuus - Jorma Railio

-Energiamääräysten arviointiprojektin tulokset - Antti Koponen

-Uuteen suunnittelukulttuuriin - Arkkitehdin näkemys - Kimmo Lylykangas

-Uuteen suunnittelukulttuuriin - LVI-suunnittelijan näkemys - Kimmo Liljeström

-Rakennusosien välisten liitosten kylmäsillat - Jorma Heikkinen

-Aurinkosuojauksen mahdollisuudet - Petteri Pitkäaho

-Määräysten käyttöön liittyvät hankkeet - Talotekniikkaoppaat - Jorma Railio 


Energiatehokkuussanasto - versio 22.2.2011 (vähäisiä muutoksia ja korjauksia 25.2.2010- versioon verrattuna)

 

Energy performance of buildings - Vocabulary (English - Finnish) - new version (February 2011)


Rakennusten energiamääräysluonnosten vaikutukset rakentamiseen arvioitu
Sitran, Rakennusteollisuus RT ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus
ry:n lehdistötiedote
 

-Teollisuudelle vapaus valita keinot vaatimusten täyttämiseksi

-Lausuntoehdotusten vaatimukset tiukempia pientaloille – kerrostaloille kohdallaan

-Talotekniikka ja suunnittelu ratkaisevat 

 

E-luvun arviointihankkeen osaraportit:

-Pientalot ja koulut (TTY)

-Rivitalo (Kiinteistöliitto)

-Kerrostalot ja päiväkoti (Optiplan) - tulosyhteenveto

-Toimistorakennukset (Pöyry)


Uusitun energiatehokkuusdirektiivin haasteet

EU-virkamies Michaela Hollin haastattelu, julkaistu REHVA Journalissa 5/2010, haastattelijana Olli Seppänen

-haastattelu Challenges in the Implementation of the Recast EPBD

-haastattelun lyhennelmä (suomennos: Jorma Railio)

 


TALOTEKNIIKKA - Talotekniikan ammatti- ja asiantuntijalehti

 

Rakennusalan julkaisut ja koulutustilaisuudet verkosta 
Suomen Rakennusmedia Oy on avannut uuden verkkopalvelun osoitteessa www.rakennusmedia.fi. Verkkopalvelu kokoaa yhteen rakennusalan tietopalveluja, julkaisuja, oppimateriaaleja sekä kurssi- ja seminaaripalveluja.


Korjausavustusasetus 2011


RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS  - UUTTA 1.7.2010

Energiatehokkuusstandardit, energialaskelmat - tilanne ja näkymät Euroopassa ja Suomessa 

 

Rakennusten energiankulutuksen laskenta - TTY:n esiselvitysraportti

Energiatehokkuusstandardit - tausta ja tilanne (CENSE-raportti 1, suomennos)

Energiatehokkuusstandardit - suosituksia (CENSE-raportti 2, suomennos / lopullinen, 1.7.2010)

Eurooppalainen lähestymistapa ja kansalliset valinnat - yhteenvetokalvot


Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 (lokakuu 2008)


Ympäristöministeriö - Suomen Rakentamismääräyskokoelma
Ministry of the Environment - National Building Code of Finland

 

Energiamääräykset 2012 - voimaan 1.7.2012

 Energy performance of buildings - New regulations 1.7.2012 (in Finnish) 

 

D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012

 

D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

 

 

Energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset - voimaan 1.1.2010

Energy performance of buildings - New regulations 1.1.2010 (in Finnish) 

 

C3 (2010) Rakennuksen lämmöneristys, määräykset

 

D2 (2010) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

 

D3 (2010) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet

 

Muita - Others

 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa A1 (2006)

Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet
 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa D1 (2007)

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot , määräykset ja ohjeet

Muutos, julkaistu 9.11.2010 (huoneistokohtainen vedenmittaus)

 

National Building Code of Finland, Part D2 (2003)

Indoor climate and ventilation of buildings, regulations and guidelines 

 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa E1 (2011)

Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet

 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma, osa E7 (2003)

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet

 

National Building Code of Finland, Part E7 (2003)

Fire safety of ventilation installations, guidelines


Ympäristöministeriön moniste 122 - Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa 


Muiden viranomaisten säädöksiä ja julkaisuja - Regulations and publications by other Finnish authorities (in Finnish)

 

Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila
Sosiaali- ja terveysministeriö 2007


EU - DIREKTIIVEJÄ JA ASETUKSIA - DIRECTIVES AND REGULATIONS

 

Rakennustuoteasetus - 4.4.2011

Construction Products Regulation - 4.4.2011

 

Energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) - uusittu - 18.6.2010

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - recast - 18.6.2010

 

Tuotteiden energiamerkintä - 18.6.2010

Energy labelling of products - 18.6.2010

 

 

Linkki Teknologiateollisuus ry:n kone- ja laiteturvallisuus - sivulle, jonka alasivuilla tietoa kone-, painelaite- ja ATEX-direktiiveistä jatkolinkkeineen

 

Energiaan liittyvien tuotteiden ekologinen suunnittelu - ERP - 31.10.2009 (kumoaa EuP-direktiivin)

Ecodesign requirements for energy-related products (ERP) - 31.10.2009 (repeals EuP Directive)

 

Direktiivi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä - 28.4.2009

Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources - 28.4.2009

 

Energian loppukäytön tehokkuus ja energiapalvelut - 27.4.2006
Energy end-use efficiency and energy services - 27.4.2006

 

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu - EuP  22.7.2005
Final text of the EuP Directive (Energy-using Products) in English - 22.7.2005

 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - 15.12.2004

Electromagnetic compatibility - 15.12.2004

 

Energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) - 4.1.2003

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)  - 4.1.2003

 

Direktiivi sähkö- ja elektroniikkaromusta - WEEE 27.1.2003)

Directive on waste electrical and electronic equipment (WEEE) - 27.1.2003

 

Haitallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS) - 27.1.2003

Restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) - 27.1.2003

  


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014