Teknologiateollisuus
Palvelut / Tekninen lainsäädäntö / Sähkömagneettiset kentät
Tulosta Print

Sähkömagneettisten kenttien lainsäädäntö lykkääntyy

 

Kansallinen lainsäädäntö työntekijöitten altistumisesta sähkömagneettisille kentille lykkääntyy neljällä vuodella aina 30.4.2012 saakka. Taustalla on EU:n päätös muuttaa työntekijöitten altistumista sähkömagneettisille kentille koskevan direktiivin 2004/40/EY täytäntöönpanopäivämäärää.
 

Nyt komissio on päättänyt tehdä direktiiviä koskevan vaikutusanalyysin, joka jäi tekemättä direktiivin valmisteluvaiheessa. Lisäksi on viimeaikoina valmistunut mittavia tutkimuksia, ja uusia tutkimustuloksia on tulossa lähiaikoina. Edellä mainittujen tutkimustulosten ja vaikutusanalyysien pohjalta komissio tulee ehdottamaan direktiivin uusimista.

 

Direktiivin kuvaus

 

Direktiivissä säädetään vähimmäisvaatimuksia työtekijöiden suojelemiseksi heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa kohdistuvilta riskeiltä, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua sähkömagneettisille kentille altistumisesta työssä (0 Hz 300 GHz). Direktiivi on niin sanottu minimidirektiivi, joka tarkoittaa, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus tiukentaa kansallista lainsäädäntöään.

 

Direktiivi koskee lyhytaikaisia tunnettuja haittavaikutuksia ihmiskehossa, jotka johtuvat
• indusoituvista virroista
• energian absorboitumisesta
• kosketusvirroista.

 

Tässä direktiivissä ei kuitenkaan käsitellä pitkän aikavälin vaikutuksia, mahdolliset syöpää aiheutettavat vaikutukset mukaan luettuina, joiden osalta syy-yhteydestä ei ole ratkaisevaa tieteellistä näyttöä.

 

Direktiivin kolmannessa artiklassa puhutaan altistumisen raja-arvoista sekä toiminta-arvoista ja viitataan liitteessä oleviin kahteen taulukkoon:
• Taulukko 1. Altistumisen raja-arvot
• Taulukko 2. Toiminta-arvot.


Työnantajan on arvioitava sähkömagneettisten kenttien tasot, joille työntekijät altistuvat. Jos toiminta-arvot ylittyvät, on työnantajan arvioitava ja tarvittaessa laskettava ovatko altistumisen raja-arvot ylittyneet. Työntekijät eivät saa missään tilanteessa altistua yli raja-arvojen.

 

Työnantajan on varmistettava, että työntekijät saavat kaiken tarvittavan tiedon ja koulutuksen, jonka sisältö on tarkemmin eritelty 6:ssa artiklassa. Lisäksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa asioissa työtekijöille tulee järjestää kuulemis- ja osallistumismahdollisuus. Lisäksi työnantajan tulee järjestää terveydentilan asianmukainen seuranta altistuttaessa sähkömagneettisille kentille.

 

EU-lainsäädäntö
 

Parlamentin ja neuvoston antama direktiivi 2004/40/EY ja sen muutos 2007/30/EC

 

Kansallinen lainsäädäntö
 

Direktiivi on saatettava kansalliseen lainsäädäntöön 30.4.2012 mennessä. Suomessa implementointi tullaan hoitamaan sosiaali- ja terveysministeriön antamalla asetuksella.

 

Huomautukset
 

Standardisointi on parhaillaan menossa kiivaana. Tavoitteena on kehittää harmonisoituja standardeja arviointia, mittaamista ja laskentaa varten työntekijöiden altistuessa sähkömagneettisille kentille. CENELECin komitealla TC 106X on tähän liittyen useita standardeja työn alla. Tarkempia tietoja löydät CENELECin kotisivulta.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Komission sivut
Direktiivi 2004/40/EY
Direktiivi 2007/30/EC


Standardisointi

Sesko
CENELEC
 


Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014