Teknologiateollisuus
Tulosta Print

JULKISET NEUVONTAPALVELUT

Valtion viranomaiset - Alueelliset palvelukeskukset - Muita palvelukeskuksia
- Yliopistot ja korkeakoulut - Kirjastot ja tietopalvelut - Muita tietolähteitä ja linkkikokoelmia

 

Valtion viranomaiset

 • Finpro
  Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä. Asiakkaita ovat suomalaiset kansainvälistymisen eri vaiheissa olevat yritykset. Lähes kaksi kolmasosaa asiakkaista on pk-yrityksiä. Finpro on elinkeinoelämän ja julkisen sektorin yhteinen organisaatio, jonka toiminta rahoitetaan osin julkisin varoin.

Alueelliset palvelukeskukset

 • Osaamiskeskukset
  Sisäministeriön alaisella osaamiskeskusohjelmalla tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden välistä erikoistumista ja yhteistyötä eri osaamiskeskusten välillä.

            Informaatio- ja kommunikaatiotekniikka
            Hämeen osaamiskeskus
            Jyväskylän seudun osaamiskeskus  
            Kaakkois-Suomen osaamiskeskus  
            Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus
            Oulun seudun osaamiskeskus 
            Seinäjoen seudun osaamiskeskus
            Tampereen seudun osaamiskeskus 
            Uudenmaan osaamiskeskus

            Koneenrakennus ja automaatio
            Hyvinkään seudun osaamiskeskus
            Seinäjoen seudun osaamiskeskus
            Tampereen seudun osaamiskeskus

            Etäteknologia
            Satakunnan osaamiskeskus

            Korkean teknologian metallirakenteet
            Kaakkois-Suomen osaamiskeskus

            Materiaaliteknologia
            Mikkelin seudun osaamiskeskus
            Pohjois-Karjalan osaamiskeskus
            Satakunnan osaamiskeskus 
            Uudenmaan osaamiskeskus 
            Varsinais-Suomen osaamiskeskus

            Mittaustekniikka
            Kainuun osaamiskeskus

            Energiatekniikka
            Länsi-Suomen osaamiskeskus        
 

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
  ELY-keskuksia on 15 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosaston sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Keskukset tarjoavat yrityksille ympäri Suomea monipuolisia neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluja, joiden osana on myös tarjolla erilaisia kansainvälistymisen asiantuntijapalveluja ja koulutusohjelmia. ELY -keskukset myöntävät rahoituksia kansainvälistymisen valmisteluun sekä yrityksen kehittämiseen toiminnan laajentamiseksi kansainväliselle tasolle.
 • Vientiosuuskunta Viexpo
  Viexpo on itsenäinen, alueellinen vienninedistäjä Pohjanmaan rannikkoseudulla. Se avustaa pk-yrityksiä erilaisissa vientikysymyksissä. 

 

Muita palvelukeskuksia

 • Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL ry.
  TEKEL ry on valtakunnallinen teknologiakeskustoiminnan kehittämisjärjestö. Se edistää yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa yhteisöissä syntyvän tiedon ja osaamisen hyödyntämistä elinkeinoelämässä. Teknologiakeskusten tavoitteena on edistää teknologiapohjaisten yritysten perustamista, kehittymistä ja kansainvälistymistä. 

 

 • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus, TIEKE ry
  TIEKE ry:n jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa tietoyhteiskuntaa kehittäviä toimijoita. TIEKEn toimintatapa on useimmiten erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen.

 

Yliopistot ja korkeakoulut

Kirjastot ja tietopalvelut

 • Eduskunnan kirjasto
  Oikeus- ja valtiotieteellinen kirjasto. Toimii useiden kansainvälisten järjestöjen julkaisujen tallekirjastona Suomessa. Kokoelmiin kuuluu YK:n, OECD:n, EU:N, Euroopan neuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston julkaisuja ja asiakirjoja. Lisäksi maittain ja aiheittain jaoteltu linkkitietokanta.
 • Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto
  Taloustieteellinen keskuskirjasto. Tietotopalvelukeskus tekee tiedonhakuja mm. seuraavilta aihealueilta: yritystieto, ulkomaankauppa, kansainvälistyminen, markkinointi, rahoitus, johtaminen, henkilöstöasiat ja logistiikka. 
 • VTT Tietopalvelu
  VTT Tietopalvelu on tiedonhankintaan ja tutkimustiedon julkaisemiseen erikoistunut VTT:n yksikkö. Se palvelee VTT:n, teollisuuden ja julkisen hallinnon tutkijoita ja asiantuntijoita.

Muita tietolähteitä ja linkkikokoelmia

 

 • PK-yrityksen riskienhallinta
  Työsuojelurahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja TJ Groupin toteuttama työkalu, jonka avulla pk-yritys voi arvioida kattavasti riskienhallintaansa. Riskienhallintaohjeisiin on sisällytetty myös esim. vientiriskit ja ulkomailla työskentelyn riskit. 
 • Yritys-Suomi.fi
  Yritys-Suomi.fi on kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoima verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Verkkopalvelu sisältää kattavasti tietoa erityisesti julkisista palveluista myös kansainvälistymisen osalta.

Jaa linkki

 
 

Extranet
Muista kirjautumiseni tässä tietokoneessa.
 

Unohtuiko salasana?
Hae tunnuksia

Toimipisteet

 

Suhdanteet ja tilastotTeknologiateollisuus ry, Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI, Puh. (09) 192 31, faksi (09) 624 462 Copyright (c) Teknologiateollisuus ry 2014