Ympäristö ja vastuullisuus

Teknologiateollisuuden tuotteilla ja teknologioilla vaikutetaan keskeisesti ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Ilmastonmuutos ja ympäristöhaasteet on voitettava globaalisti ja yritysten innovaatioilla on tässä ratkaiseva rooli. 

  • Kiertotalouden edistäminen tulee huomioida jo opetuksessa. Kaikkeen suunnitteluun tulee integroida kiertotalouskonseptien käyttömahdollisuudet sekä teollisten symbioosien toteuttaminen.
  • Suomen tulee olla aktiivinen EU:n kemikaali-, jäte- ja tuotelainsäädännön yhteensovittamisessa niin, että se tukee kiertotalouden mahdollisuuksia.
  • Suomeen tulee luoda hallintomenettely jätestatuksen päättämiselle sekä sivutuotestatuksen hyväksymiselle toiminnanharjoittajan hakemuksesta.


Lisätietoja:

Mia Nores
ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, elinkeinopolitiikka
puh. 044 330 0928
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi