Tulevaisuuden koulu

Suomen menestys rakentuu osaamiselle ja kyvylle luoda uutta.

Teknologiateollisuus tukee suomalaisen koulun uudistumista. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on pääyhteistyökumppanina kahdessa Suomi 100-juhlavuoden hankkeessa, joissa rakennetaan suomalaista tulevaisuuden koulua. LUMA-keskus Suomen StarT-hanke tarjoaa kouluille konkreettiset eväät ilmiölähtöiseen oppimiseen. HundrED auttaa kouluja muuttumaan etsimällä ja levittämällä innostavia oppimisinnovaatioita.

Teknologiateollisuus edistää oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Tarjoamme peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä heidän opettajilleen monipuolista tietoa teknologia-alasta sekä alan tarjoamista työ- ja opiskelumahdollisuuksista. 

LISÄTIETOJA:

Laura Juvonen, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Pirkko Pitkäpaasi, asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Opintokäyntituki yrityksiin
Teknologiateollisuus ry:n opintokäyntituki lv 2017-18

Teknologiateollisuus tukee peruskoulun ja lukion oppilaiden ja opettajien opintokäyntejä jäsenyrityksiinsä.
Tukea myönnetään

  • ilmiölähtöiseen MyTech-ohjelmaamme kuuluviin projektipäiviin (opintokäynnit teknologia-alan yritykseen ja korkeakouluun)
  • koko koulun opettajien opintokäynteihin

Jäsenyritykset löytyvät Teknologiateollisuus ry:n jäsenluettelosta.

Opintokäyntitukea myönnetään koulua lähellä oleviin jäsenyrityksiin ja korkeakouluihin - kohtuullisin matkakustannuksin. Teknologiateollisuuden maksamaan bussimatkaan ei voi liittää muita käyntejä.

Opintokäyntitukea myönnetään huhtikuun loppuun saakka. 

Opintokäyntitukea varten tarvitsemme oheisen lomakkeen täytettynä kolme (3) viikkoa ennen suunniteltuja opintokäyntejä. Opintokäyntitukea ei makseta jälkikäteen.

 

Tekninen työ ja stipendit
Tekninen työ

Teknologiateollisuus ry ei enää myönnä stipendejä 8. luokkien tekniseen käsityöhön.

 

 

 

Teknologia-ala tutuksi -päivät
Teknologia-ala tutuksi -päivät

Teknologiateollisuus järjestää vuosittain Teknologia-ala tutuksi -päiviä opinto-ohjaajille, rehtoreille ja muille kiinnostuneille opettajille eri puolilla Suomea.

Tavoitteena on antaa osallistujille mahdollisuus päivittää tietojaan teknologiateollisuudesta ja yritysten erilaisissa ammateissa tarvittavasta tekniikan alan koulutuksesta. Näin osallistujat voivat välittää ajan tasalla olevaa tietoa oppilailleen eri oppiaineissa.

Koulutuspäivien sisältönä voi olla opintokäynti teknologiateollisuuden yritykseen tai opintokäynti tekniikan alan oppilaitokseen. Tilaisuuksissa luodaan mahdollisuuksia koulujen ja yritysten pitkäjänteiselle yhteistyölle.