Leiritulet - kasvuhankkeet

Teknologiateollisuuden leiritulet ovat jäsenyritystemme yhteisiä kasvua vauhdittavia hankkeita ja vertaisyhteisöjä. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden tulevaisuus on vahvasti sidoksissa globaaleihin muutosvoimiin: digitalisaatioon, kestävään kasvuun ja kykyyn menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Teknologia-alan yrityksiä koskettavia kasvun teemoja ovat esimerkiksi teollinen internet, kiertotalous, kansainvälinen b2b-myynti ja osaamisen varmistaminen.

 

Digitalisaatio on globaali megatrendi. Suomenkin talouden kasvumahdollisuudet liittyvät digitalisaatioon.

Teollisen internetin foorumi tuo yhteen suomalaisyrityksiä yli toimialojen. Yhdessä tekemällä tähdätään uusiin älykkäisiin teollisiin tuotteisiin ja liiketoimintamalleihin.

 

Kestävä kasvu on suomalaisen teknologiateollisuuden tavoitteena.  Suomi on maailman edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä. 

Kiertotalous on jo pitkällä suomalaisissa teknologiayrityksissä. Kiertotalouden kasvualusta vauhdittaa kasvuun tähtäävien kiertotaloushankkeiden käynnistämistä ja nopeita kokeiluja. 

 

Globaali kilpailukyky edellyttää uudistumista ja halua menestyä.

 Kasvuryhmä on kasvuhaluisten keskisuurten suomalaisyritysten liike, jossa jäsenet auttavat toisiaan kasvamaan maailmaa muuttaviksi menestystarinoiksi.

Teknologiateollisuuden alueelliset kasvuverkostot vahvistavat yritysten kasvukykyä eri puolella Suomea. Alueellisten kasvuverkostojen toiminta käynnistyi vuoden 2017 aikana aluksi Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Länsi-Suomessa. Teknologiateollisuus haluaa levittää Kasvuryhmässä luotua vertaisverkoston periaatetta, jotta yrittäjähenkeä ja kykyä kasvaa saadaan vahvistettua laajemmin suomalaisyrityksissä. Suomalaisessa teknologiateollisuudessa on paljon pk-yrityksiä, joille kasvuverkostot voivat tarjota käytännön tukea kasvun tavoitteluun. Kasvuverkostojen avulla vahvistetaan myös yritysten alueellista yhteistyötä. Verkostomaista toimintamallia rakennetaan yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Katso myös:

Teknologiateollisuuden leiritulet -esitys (SlideShare)
 

Lisätietoa:

Laura Juvonen, johtaja, Kasvu ja uudistuminen