Aineettomat oikeudet

Aineettomilla oikeuksilla, kuten patenteilla, tavaramerkeillä ja tekijänoikeudella, on entistä keskeisempi merkitys yrityksen arvonluonnissa. Liiketoiminnan menestys on usein riippuvainen aineettomien oikeuksien fiksusta ja strategisesta hyödyntämisestä.
  • Vaikutamme aktiivisesti immateriaalioikeuksia koskeviin lainsäädäntö- ja muihin regulaatiohankkeisiin, jotta yritysten toimintaedellytykset voidaan turvata ja niitä voidaan edistää muuttuvassa ja globalisoituvassa maailmassa.
  • Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen edellyttää sekä hyvää osaamista yritykseltä että helppokäyttöistä oikeuksien suojausjärjestelmää yhteiskunnassa.
  • Yhteiskunta voi tukea aineetonta arvonluontia myös huolehtimalla hyvästä koulutuksesta ja kannustimista hyödyntää aineettomia oikeuksia yrityksen toiminnassa.

Tutustu elinkeinoelämän näkemyksiin tarkemmin EK:n IPR-sivuilla.


 

Lisätietoja:

Veli Sinda
Asiantuntija, Liikejuridiikka
puh. 0451116541
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi