Talouden kuva

Vienti lähtenyt liikkeelle, vauhtia saisi olla enemmän.

Suomen Pankki ennustaa, että bruttokansantuote kehittyy kuluvana vuonna paremmin kuin menneinä vuosina. Taantuma jää taakse. Vienti lähtee liikkeelle, mutta kasvun toivoisi olevan ennustettua voimakkaampaa. Suomen Pankki korostaa kustannuskilpailukyvystä huolehtimesen tärkeydestä myös jatkossa ja sitä, että kirittävää yhä riittää.

 

Suomen Pankin arvioita (6/2017)

  • Bruttokansantuote kasvaa 2,1 prosenttia vuonna 2017. Kasvun ennustetaan hidastuvan 1,4 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä.
  • Kilpailukyvyn ennustetaan paranevan lähivuosina mm. kilpailukykysopimuksen ansiosta. Tämä ennuste – samoin kuin arvio BKT:n kasvusta – perustuu oletukseen hyvin maltillisista palkkaratkaisuista.
  • Viennin ennustetaan kasvavan 3,9 % vuonna 2017, mutta kehitys hidastuisi hiukan 2018 (3,4 %) ja 2019 (2,9 %). Kasvun taustaoletuksia ovat kilpailukyvyn paraneminen, positiivinen kehitys globaalissa taloudessa sekä muutamat suuret tiedossa olevat investoinnit.
  • Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan 2017–2019 rielun prosentin vuodessa.
  • Työllisyyden ennustetaan kohenevan jonkin veran: työttömyysaste olisi 8,1 % vuonna 2019, kun se oli 8,8 % vuonna 2016.
  • Inflaation ennustetaan kiihtyvän vaimeasti vuosina 2017–2019. Vuonna 2017 kuluttajahintojen nousu olisi 0,8 % ja ennustejakson lopulla 2019 1,3 %.
  • Kotitalouksien reaalisen yhteenlasketun ostovoiman ennustetaan paranevan noin 2 % vuonna 2017 ja reilun prosentin vuodessa 2018 ja 2019.
  • Julkisen talouden velan suhteessa bruttokansantuotteeseen ennustetaan edelleen kasvavan 2017–2019.

     

Kulutus ja rakentaminen kannatelleet taloutta

Viime vuosina ja erityisesti vuonna 2016 talouden kasvu oli pitkälti yksityisen kulutuksen ja investointien varassa. Investointien taustalla on etenkin rakentamisen ennätyksellinen vuosi. Myös teollisuudessa on ollut muutamia suurempia investointeja.

Viennin – erityisesti sen arvon – kehitys on ollut viime vuosina hyvin vaisua. Viime vuonna viennin määrä kasvoi 0,5 %, mutta arvo pieneni kuitenkin 2,0 %. Eron selittää vientihintojen heikko kehitys.

Suomen Pankki arvioi, että vienti pääsee kasvuun vuosina 2017–2019. Ennustettu kasvu perustuu vientikysynnän vilkastumiseen, parantuvaan kilpailukykyyn ja muutamiin tiedossa oleviin tuotantoa lisääviin suuriin investointeihin.

 

Työllisyys ja matala inflaatio tukevat ostovoimaa

Kasvun myötä myös työllisyyden odotetaan hitaasti paranevan. Inflaation arvioidaan pysyvän matalana lähivuodet. Paraneva työllisyys ja alhainen inflaatio tukevat kotitalouksien ostovoimaa. Kotitalouksien reaalisen ostovoiman ennustetaan paranevan ennustejaksolla eli 2017–2019 keskimäärin noin prosentin vuosivauhdilla.

Suomen Pankki arvioi ansioiden kehittyvän hyvin maltillisesti tulevina vuosina. Ennusteessa on oletettu ansiotason paranevan 0,7 % vuonna 2017, 1,5 % vuonna 2018 ja 1,8 % vuonna 2019. Suomessa palkat tunnetusti liukuvat selvästi yli tes-korotusten. Jotta ennuste toteutuisi, tulisi palkkaratkaisujen olla hyvin maltillisia.

 

Kiky-sopimus parantaa jonkin verran kilpailukykyä

Suomen Pankin arvion mukaan Suomen kustannuskilpailukyky ei ole juuri parantunut ennen vuotta 2017. Vuosina 2017–2019 Suomen kustannuskilpailukyvyn ennakoidaan kuitenkin parantuvan suhteessa kauppakumppanimaihin. Eroa jää silti kurottavaksi.

Arvio parantuvasta kustannuskilpailukyvystä perustuu kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentavaan vaikutukseen, kilpailijamaiden hiukan kiihtyvään palkkakehitykseen, palkkamalttiin Suomessa ja hiukan nopeutuvaan tuottavuuskehitykseen.

 

Suomen taloustilanne, kuvapaketti (pdf)

Suomen taloustilanne, kuvapaketti (pptx)

Huomioita Suomen Pankin ennusteesta, kuvapaketti (pdf)

Huomioita Suomen Pankin ennusteessa, kuvapaketti (pptx)

Laaja tilastopaketti Suomen ja maailman taloudesta

Teknologiateollisuuden suhdanteet

Suomen Pankki – Euro & Talous