Toimintaympäristö - ajankohtaista

14
Heinä
Tiedote
Metallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on edelleen erittäin korkealla tasolla ankarasta hintakilpailusta huolimatta. Yrityksissä on pystytty vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta parantamaan tuottavuutta roimasti viime vuosien aikana.
27
Touko
Tiedote
Tuoreen hallitusohjelman päätavoitteet saavat kiitosta Teknologiateollisuus ry:ltä. Rakenteellisista uudistuksista ja säästöistä on päästy sopimukseen uskottavalla tavalla. Sääntelyn sujuvoittaminen ja hallinnon keventäminen hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Ohjelmassa on nähty hyvin talouden kriisin syvyys ja lähdetty hakemaan poliittisilla päätöksillä ratkaisuja Suomen erittäin vaikeaan tilanteeseen.
14
Touko
Tiedote
Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus pitävät julkistettuja seuraavan hallituksen EU-linjauksia hyvinä. EU‐sääntelyä arvioidaan talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellytetään vastaavaa käytäntöä myös EU:n toimielinten tasolla.
05
Touko
Tiedote
Liikevaihdon vaisu kehitys jatkuu teknologiateollisuudessa. Tilanne on herkkä, kun uudet tilaukset vähenivät taas alkuvuonna, ja toisaalta tarjouspyynnöissä oli kasvua.
05
Touko
Tiedote
Viron yritysveromallin soveltuvuutta Suomeen on epäilty. Teknologiateollisuuden ja Suomen Yrittäjien selvitys osoittaa, että sen soveltaminen loisi pohjaa investoinneille ja työllisyyden kasvulle.
15
Huhti
Näkökulma
Vientiteollisuudella on suuri kansantaloudellinen merkitys hyvinvoinnin turvaajana, kun merkittävä osa julkisen sektorin rahoituksesta syntyy teollisesta toiminnasta ja palveluista. Kokonaisuudessaan teollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes miljoona suomalaista.
13
Huhti
Näkökulma
On ongelmia. Ja on ratkaisuja. Teknologiateollisuuden Uudistumisen aika -käsikirja kertoo, miten Suomi voidaan saada takaisin menestyksen polulle.
31
Maalis
Uutinen
Meriteollisuus ry:n uusi esite "Luxury Cruise Ships from Finland" kertoo maailman suurimpien ja loistokkaimpien risteilyalusten valmistuksesta Suomessa. Englanninkielinen, kuusisivuinen haitarimallinen esite esittelee kuvia loistoristeilijöistä ja...
31
Maalis
Uutinen
Ennakoitavuus on kaivostoiminnassa olennaisen tärkeää", Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sanoo uuden Kanarialintu-julkaisun pääkirjoituksessa.
25
Maalis
Näkökulma
​Ympäristöön liittyvät lupa- ja muut viranomaismenettelyt venyvät usein kohtuuttoman pitkiksi ja lupaviiveet hidastavat ja jopa estävät investointeja. Yritys voi joutua odottamaan lupaa vuosikausia. Tarastin arviointiryhmän parannusehdotukset olisi otettava hallitusohjelmaan.

Sivut