Toimintaympäristö - ajankohtaista

14
Huhti
Tiedote
Suomi tarvitsee metallinjalostajille suunnatun kasvuohjelman, jolla taataan kohtuuhintaisen energian saanti, tasapuolisuus globaalissa ilmasto- ja kauppapolitiikassa, toimintavarmuus logistiikassa sekä huipputason osaamisen varmistaminen.
06
Huhti
Tiedote
Avaruusteollisuus on globaalisti kasvava toimiala, joka on Euroopassa kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
05
Huhti
Tiedote
Teknologiateollisuus jäi kaipaamaan päästökaupan täyttä kompensaatiota kehysriiheltä. Hyvää oli, että koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta säästyivät leikkurilta.
01
Huhti
Uutinen
Kansainvälisten meren kulun turvallisuutta koskevan SOLAS-yleissopimuksen määräykset konttien painon ilmoittamisesta muuttuvat 1.7.2016 lukien. Laivaajan tai hänen valtuuttamansa tahon on ilmoitettava kontin todellinen kokonaismassa kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen sekä sataman terminaalin edustajalle ennen kontin ahtamista laivaan.
29
Maalis
Tiedote
Suomelta jäi yksi maailmantalouden kasvukierros väliin. Kehysriihessä on huolehdittava paitsi talouden tasapainottamisesta, myös kasvun eväistä. Teollisuuden kustannustaakkaa ei saa lisätä.
16
Helmi
Lausunto
Lausuntopyyntö koskee siirtohinnoitteludokumentointisäännösten muuttamista. Lisäksi verotusmenet­telylakiin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen selvitys. Ehdotettujen muutosten jalkeen siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitys­tä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin OECD:n muuttuneet ohjeet.
18
Marras
Tiedote
Teknologiateollisuus ry:n ja sen eurooppalaisten sisarjärjestöjen yhteistyöjärjestö Orgalime valitsi toimitusjohtaja Tomas Hedenborgin, Fastems Group, presidentikseen.
03
Marras
Tiedote
Suomi ei pääse kiinni kasvuun. Teknologiateollisuuden yrityksistä 60 prosenttia raportoi uusien tilausten ja tilauskannan supistuneen syksyllä. Laivatilaukset kannattelevat kuitenkin tilauskantaa. Teknologiateollisuuden Suomesta kertyvän liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna suunnilleen viimevuotisella tasolla. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa kasvua tukevat toimet.
07
Syys
Tiedote
Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus muistuttavat, että tiukka talous ei saa estää kehittämispanostuksia osaamiseen ja uudistumiseen. Kilpailukykyinen Suomi kasvaa ja työllistää. Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja säätelyä.
15
Heinä
Tiedote
Euroopan komissio esittää päästökaupan uudistamista seuraavalle päästökauppakaudelle. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että uudistuksessa huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä ja sen myötä talouskasvusta sekä työllisyydestä.

Sivut