Toimintaympäristö - ajankohtaista

15
Syys
Tiedote
Suomi tarvitsee investointeja. Yritysten mukaan kannustava yritysverotus vauhdittaisi investointeja. Sillä olisi myös merkittävä vaikutus työllisyyteen.
01
Syys
Tiedote
Investointien ja tuottavuuden parantamisen suhteen budjettiriihen päätökset jäivät vaisuiksi.
26
Elo
Uutinen
Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry edellyttävät hallituksen budjettiriihestä kilpailukykyä parantavia toimia. Heikossa taloudellisessa tilanteessa teollisuutta koskevien päätösten on oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä.
24
Elo
Tiedote
Suomalaisen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestön nimi muuttui. Uusi nimi on Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry.
15
Heinä
Metallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on edelleen korkealla tasolla: tuoreen katsauksen mukaan joka kahdeksas vientieuro tulee metallien jalostuksen tuotteista. Panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat pitäneet alan pinnalla maailmanmarkkinoiden hintakilpailun puristuksessa.
01
Heinä
Näkökulma
Teknologiateollisuuden mielestä Kiinalle voidaan myöntää markkinatalousstatus, kun reunaehdot täyttyvät.
24
Kesä
Näkökulma
Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta kansanäänestyksen lopputuloksena on huono asia suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Erolla on arvaamattomat seuraukset Suomelle, EU:lle ja maailmantaloudelle.
21
Kesä
Tiedote
Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tänään julkaisema tutkimus energiavaltaisen teollisuuden energiaverotuksesta on vientiteollisuuden ja Suomen kansantalouden näkökulmasta käsittämätön. VATT:n kritiikin kohteeksi on joutunut erityisesti energiaveroleikkuri, joka on keskeinen osa energiavaltaisen teollisuuden verotuksen kohtuullistamista.
21
Kesä
Lausunto
Työryhmän tehtävänä oli selvittää eri tukimuotojen käyttökelpoisuutta uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi Suomessa. Työn tulokset ovat tausta-aineistona valmisteltaessa hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa tavoitteena vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvia energialähteitä hallitusohjelman mukaisesti.
21
Kesä
Lausunto
Päästökaupasta johtuen teollisuuden käyttämän sähkön hintaan sisältyy Euroopassa yli-määräisiä epäsuoria kustannuksia, mikä lisää hiilivuodon riskiä toiminnanharjoittajien keskuudessa.

Sivut