Teollisuuspolitiikka - ajankohtaista

24
Kesä
Näkökulma
Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta kansanäänestyksen lopputuloksena on huono asia suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Erolla on arvaamattomat seuraukset Suomelle, EU:lle ja maailmantaloudelle.
21
Kesä
Tiedote
Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tänään julkaisema tutkimus energiavaltaisen teollisuuden energiaverotuksesta on vientiteollisuuden ja Suomen kansantalouden näkökulmasta käsittämätön. VATT:n kritiikin kohteeksi on joutunut erityisesti energiaveroleikkuri, joka on keskeinen osa energiavaltaisen teollisuuden verotuksen kohtuullistamista.
21
Kesä
Lausunto
Työryhmän tehtävänä oli selvittää eri tukimuotojen käyttökelpoisuutta uusiutuvien energialähteiden edistämiseksi Suomessa. Työn tulokset ovat tausta-aineistona valmisteltaessa hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa tavoitteena vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, parantaa energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvia energialähteitä hallitusohjelman mukaisesti.
21
Kesä
Lausunto
Päästökaupasta johtuen teollisuuden käyttämän sähkön hintaan sisältyy Euroopassa yli-määräisiä epäsuoria kustannuksia, mikä lisää hiilivuodon riskiä toiminnanharjoittajien keskuudessa.
14
Huhti
Tiedote
Suomi tarvitsee metallinjalostajille suunnatun kasvuohjelman, jolla taataan kohtuuhintaisen energian saanti, tasapuolisuus globaalissa ilmasto- ja kauppapolitiikassa, toimintavarmuus logistiikassa sekä huipputason osaamisen varmistaminen.
06
Huhti
Tiedote
Avaruusteollisuus on globaalisti kasvava toimiala, joka on Euroopassa kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
05
Huhti
Tiedote
Teknologiateollisuus jäi kaipaamaan päästökaupan täyttä kompensaatiota kehysriiheltä. Hyvää oli, että koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta säästyivät leikkurilta.
01
Huhti
Uutinen
Kansainvälisten meren kulun turvallisuutta koskevan SOLAS-yleissopimuksen määräykset konttien painon ilmoittamisesta muuttuvat 1.7.2016 lukien. Laivaajan tai hänen valtuuttamansa tahon on ilmoitettava kontin todellinen kokonaismassa kirjallisesti aluksen päällikölle tai hänen edustajalleen sekä sataman terminaalin edustajalle ennen kontin ahtamista laivaan.
29
Maalis
Tiedote
Suomelta jäi yksi maailmantalouden kasvukierros väliin. Kehysriihessä on huolehdittava paitsi talouden tasapainottamisesta, myös kasvun eväistä. Teollisuuden kustannustaakkaa ei saa lisätä.
16
Helmi
Lausunto
Lausuntopyyntö koskee siirtohinnoitteludokumentointisäännösten muuttamista. Lisäksi verotusmenet­telylakiin ehdotetaan lisättäväksi velvollisuus antaa Verohallinnolle verotuksen maakohtainen selvitys. Ehdotettujen muutosten jalkeen siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitys­tä koskevissa säännöksissä huomioitaisiin OECD:n muuttuneet ohjeet.

Sivut