Teollisuuspolitiikka - ajankohtaista

10
Huhti
Tiedote
Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen Liitto, Paperiliitto, Puuliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN edellyttävät, että hallituksen puolivälitarkastelun päätöksillä parannetaan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.
17
Maalis
Uutinen
Teknologiateollisuus ry teki tammikuussa alihankintaa käyttävien ja toimittavien jäsenyritystensä keskuudessa kyselyn suhdanteiden vaikutuksesta teknologiateollisuuden alihankintoihin.
30
Marras
Uutinen
EU-komission tänään julkaisema talvipaketti on kooste useista energiapoliittisista ehdotuksista.
14
Loka
Uutinen
Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa on tehty viime vuosina useita päätöksiä alusten aiheuttaman merten pilaantumisen ehkäisemiseksi.
15
Syys
Tiedote
Suomi tarvitsee investointeja. Yritysten mukaan kannustava yritysverotus vauhdittaisi investointeja. Sillä olisi myös merkittävä vaikutus työllisyyteen.
01
Syys
Tiedote
Investointien ja tuottavuuden parantamisen suhteen budjettiriihen päätökset jäivät vaisuiksi.
26
Elo
Uutinen
Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry edellyttävät hallituksen budjettiriihestä kilpailukykyä parantavia toimia. Heikossa taloudellisessa tilanteessa teollisuutta koskevien päätösten on oltava ennustettavia ja pitkäjänteisiä.
24
Elo
Tiedote
Suomalaisen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestön nimi muuttui. Uusi nimi on Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry.
15
Heinä
Metallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on edelleen korkealla tasolla: tuoreen katsauksen mukaan joka kahdeksas vientieuro tulee metallien jalostuksen tuotteista. Panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat pitäneet alan pinnalla maailmanmarkkinoiden hintakilpailun puristuksessa.
01
Heinä
Näkökulma
Teknologiateollisuuden mielestä Kiinalle voidaan myöntää markkinatalousstatus, kun reunaehdot täyttyvät.

Sivut