Koulutus ja osaaminen - ajankohtaista

29
Tammi
Tiedote
Projektityökilpailun voittajat julkistettiin Inssifoorumissa: Metropolian opiskelijoiden kilpailutyössä tulosten hyödynnettävyys toteutui loistavasti. Voittajaryhmä oli yllättynyt ja ylpeä mahdollisuudestaan vaikuttaa aidosti yhteistyöyrityksen toiminnan kehittämiseen. Myös Helin Oy:ssä ollaan tyytyväisiä, opiskelijoiden työn tulokset on otettu käyttöön.
28
Tammi
Tiedote
Digitalisaatio, cleantech ja biotalous tarjoavat yrityksille ja osaajille lähivuosina runsaasti menestymisen mahdollisuuksia. Samaan aikaan kilpailu osaamisesta kovenee entisestään. Korkeakouluverkoston uudistamista on jatkettava.
23
Tammi
Tiedote
Vuoden parasta digitaalista oppimisratkaisua etsivä eEemeli 2015 -kilpailu on käynnistynyt. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille e-oppimisen ratkaisuja, edistää tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua sekä kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia e-oppimisratkaisuja.
15
Tammi
Näkökulma
Meriteollisuus ry:n uusi puheenjohtaja haluaisi muuttaa Itämeren tietoaltaaksi, jossa elektroniset lokitiedot seuraisivat alusten kulkua. Päästöt laskisivat ja alusten kulun optimointi olisi helpompaa.
09
Tammi
Tiedote
Markkinointihenkisin insinööri 2014 -kilpailussa palkittiin kaksi voittajaa: DI Mikko Kuitunen Vincistä sekä DI Harri Sjöholm Robit Rocktoolsista. Molemmat saavat 10 000 euroa. Kilpailun järjesti Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry ja palkintorahat lahjoittivat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Teknologiateollisuus ry.
17
Joulu
Tiedote
Etelä-Pohjanmaalla yritykset ja oppilaitokset ovat konseptoineet yhteistyömalleja työelämälähtöisen opiskelun toteuttamiseksi. Yhteistyöverkostossa on luotu toimiviksi todettuja toimintamalleja kannustaman koululaisia ja opiskelijoita tulevaisuuden ammattiosaajiksi. Yritysten henkilöstön osaamista kehitetään tulevaisuuden ammattitaitovaatimusten mukaan yritysverkostoissa.
15
Joulu
Artikkeli
Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallituksen puheenjohtajat Matti Alahuhta ja Tero Ojanperä näkevät digitaalisuuden tuovan valtavasti lisää mahdollisuuksia yliopistojen opetukseen.
04
Joulu
Uutinen
Keskusteluissa nousivat esiin yliopistojen rooli Suomen kilpailukyvyn parantamisessa sekä kumppanuudet ja strategiadialogin tärkeys. Kansainväliseen kärkeen eteneminen edellyttää yliopistoilta rohkeutta uudistua ja keskittyä omiin vahvuuksiinsa.
04
Joulu
Tiedote
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee yleissivistävien koulujen kehityshankkeita 400 000 eurolla. Merkittävä osa avustuksista kohdentuu ohjelmoinnin opetukseen. Säätiön tutkimusrahoitusta puolestaan suunnataan ensi vuonna entistä enemmän rohkeasti uusia avauksia etsiviin alkuvaiheen hankkeisiin.
03
Joulu
Uutinen
Tulevaisuuden ammattiosaajien varmistamiseksi on lisättävä nuorten kiinnostusta ja hakeutumista kone- ja metallitekniikan ammatilliseen koulutukseen sekä edistettävä ammattiin opiskelevien valmistumista ja kiinnittymistä teknologiateollisuuden töihin.

Sivut