Ympäristöasiat - ajankohtaista

30
Maalis
Tiedote
Liikenteen sähköistymisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen. Sähköisten henkilöautojen osuuden noustessa 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja lähiliikenteen sähköistyessä merkittävissä määrin, kohenee vaihtotaseemme 165 miljoonalla eurolla.
25
Maalis
Näkökulma
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat käsittelemässä EU-komission esitystä metallien alkuperän vastuullisuusjärjestelmästä. Yritysten, joiden liiketoiminnan ydin ei ole raaka-aineiden jalostus, ei tulisi joutua selvittämään sivuraaka-aineiden alkuperää.
25
Maalis
Näkökulma
Uuden hallituksen on kirjattava kiertotaloutta koskevat tavoitteet viisaalla tavalla, aloitettava alaa mahdollistavien ja edistävien toimien toteuttaminen sekä vaikutettava EU-päätöksentekoon esteiden purkamiseksi. Kiertotalous ei tarvitse uutta lainsäädäntöä vaan toimijoiden sitouttamista, tietopohjan parantamista ja esteiden purkamista.
24
Maalis
Uutinen
Meriteollisuus on yksi Suomen cleantechin keihäänkärkitoimialoista. Ympäristöteknologian ja kestävän kehityksen merkitys alalle on suuri ja tarjoaa merkittävän liiketoimintapotentiaalin. Suomalaisen meriteollisuuden monipuolista osaamista ja...
11
Maalis
Lausunto
Ministeri Lauri Tarastin arviointiryhmä esittää 19 keinoa, joilla voidaan nopeuttaa ja keventää ympäristöluvitusta. Tällä hetkellä investointien liikkeellelähtö hidastuu monikertaisen lupabyrokratian takia. Ryhmän ehdottamat toimenpiteet on toteutettava pikaisesti.
25
Helmi
Uutinen
Terästeollisuus analysoi kiertotaloutta ja elinkaarianalyysin merkitystä teräksen käytössä yhteiskunnassa.
13
Helmi
Uutinen
Haemme Teknologiateollisuuden Kestävän kehityksen ryhmään asiantuntijaa. Tehtävä on määräaikainen ja kestää vuoden 2015 loppuun saakka. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.
14
Tammi
Uutinen
EU-komissio on ehdottanut asetusta vastuullisuusjärjestelmän luomiseksi konfliktialueilta peräisin oleville neljälle metallille ja niiden malmeille (tantaali, kulta, volframi ja tina). Teknologiateollisuus tukee toimia vastuullisen hankintaketjun toteuttamiseksi, jos se ei aiheuta ylivoimaista byrokratiaa. EU-parlamentin muutosesitykset ovat huolestuttavia.
19
Marras
Tiedote
Tuulivoimateollisuus uskoo kasvuun. Kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla.
06
Marras
Uutinen
Päästökaupan periaatteena on vähentää hiilidioksipäästöjä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tehokkaimpien hiilivuotouhan alla olevien laitosten tulee saada päästöoikeutensa ilmaiseksi. Vertailuarvojen täytyy kuitenkin olla myös terästehtaiden saavutettavissa. Lisäksi päästökaupan aiheuttama sähkön hinnan nousu on kompensoitava täysimääräisesti energiaintensiiviselle teollisuudelle.

Sivut