Ympäristöasiat - ajankohtaista

18
Joulu
Sähkön käyttäjien olisi ostettava tietty osuus sertifikaatteja. Järjestelmä minimoisi kulut ja erilaisten tukien aiheuttamat markkinahäiriöt.
14
Joulu
Uutinen
Sopimukseen liittyneiden maiden on pidettävä kiinni lupauksistaan. Teknologiateollisuuden vähähiilisillä tuotteilla ja teknologioilla vaikutetaan keskeisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan.
03
Joulu
Uutinen
EU-komission 2.12. julkaisema kiertotalouspaketti pyrkii purkamaan materiaalien hyötykäytön esteitä ja parantamaan talouskasvun edellytyksiä. Komission esitys on parantunut vuoden takaisesta huomattavasti ja sisältää hyviä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi.
03
Joulu
Tiedote
Teknologiateollisuus lahjoitti vastikään 1,5 miljoonaa euroa Lappeenrannan tekniselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT). Lahjoitusta juhlistavassa tilaisuudessa Teknologiateollisuus ja LUT kertoivat yhteistyöstä kiertotalouden edistämiseksi. Tähän tähtää uusi teknologiayrityksille suunnattu kiertotalouden kasvualusta.
01
Joulu
Uutinen
Metallien tuotanto perustuu suurelta osin primääriraaka-aineiden, kuten malmien ja rikasteiden käyttöön. Metallien talteenottoa sekundäärisistä raaka-aineista olisi tehostettava sekä ympäristö- että taloudellisista syistä.
27
Marras
Uutinen
Teknologiateollisuus kannattaa energiatehokkaiden kulutustuotteiden merkintää ja luokitusta. Pidämme energiamerkintädirektiivin korvaamista asetuksella myönteisenä. Tuotetietokannasta tulee kuitenkin luopua.
13
Marras
Lausunto
Valmistelutyössä on huolehdittava siitä, että lopputuloksena syntyvä ehdotus ei ole ristiriidassa muun energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädäntötyön kanssa.
21
Loka
Uutinen
EU-komissio ehdottaa uutta energiatehokkuusmerkintäasetusta. Teknologiateollisuus kannattaa energiatehokkaiden kulutustuotteiden merkintää ja luokitusta. Tuotetietokannasta tulee kuitenkin luopua.
20
Loka
Uutinen
Jätevero on nousemassa vuoden 2016 alusta 27 prosentilla 55 eurosta 70 euroon tonnia kohden. Korotus on välittömiltä vaikutuksiltaan puhtaasti fiskaalinen, koska yrityksillä ei ole näin nopealla aikataululla mitään mahdollisuutta muuttaa jätevirtoja merkittävästi hyötykäytön suuntaan.
14
Loka
Uutinen
Maailman teräsjärjestö worldsteelin Sustainable Steel Policy and Indicators 2015 -raportissa esitellään vuoden 2014 toiminta kahdeksan indikaattorin avulla. Vapaaehtoiseen raportointiin osallistui 147 teräsyhtiötä.

Sivut