Ympäristöasiat - ajankohtaista

27
Huhti
Lausunto
Jätedirektiivin muuttaminen
27
Huhti
Lausunto
Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma
27
Huhti
Uutinen
Espoossa käynnistyi tiistaina 20.4. yritysten kasvuohjelma, johon haetaan kiertotalouden periaatteita hyödyntäviä ja jalostavia yrityksiä ympäri Suomen. Mukaan valituilla yrityksillä on mahdollisuus hioa kasvusuunnitelmaansa maksutta alan asiantuntijoiden ohjauksessa. Yritysten haku on käynnissä 4.5. saakka.
27
Huhti
Uutinen
Uusi opas jätteiden luokittelusta vaarallisiksi jätteiksi on julkaistu. Jätteiden luokittelua koskevat uudistetut EU-säädökset tulivat voimaan 1.6.2015 alkaen.
13
Huhti
Uutinen
Teknologiateollisuuden tekemässä Kiertotalous ja tuotepolitiikka -selvityksessä kartoitettiin, miten kiertotalous näkyy suomalaisten teollisuusyritysten toiminnassa.
08
Huhti
Uutinen
Hallitus on linjannut aluehallintouudistuksessaan, että ympäristöhallinnon luvat, ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu siirretään yhden valtakunnallisen viranomaisen hoidettavaksi.
02
Maalis
Uutinen
Energiamerkintädirektiiville on annettu komission muutosehdotus, joka muuttaisi oleellisesti yritysten velvollisuuksia. Ehdotettu tuotetietokanta saa yrityksiltä kritiikkiä.
18
Helmi
Uutinen
Suomalaisyritysten on oltava ajoissa liikkeellä, jos ne haluavat saada kasvua ilmastonmuutoksen tuomista mahdollisuuksista. Näin totesi Climate Leadership Councilin (CLC) toiminnanjohtaja Jouni Keronen keskiviikkona Finlandia-talossa, jossa CLC, Teknologiateollisuus ja Sitra järjestivät Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa -seminaarin.
03
Helmi
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan Energiavirasto esittää 3.2.2016 toimittamassaan selvityksessä harkittavaksi kahta sähkömarkkinalainsäädännön kehittämistoimenpidettä.
27
Tammi
Tiedote
Teknologiateollisuus perusti alustan yhdistämään yritykset ja kiertotalouden toimijat.

Sivut