Ympäristöasiat - ajankohtaista

04
Huhti
Uutinen
Kolmisenkymmentä yritysedustajaa työsti kiertotalouskonsepteja Teknologiateollisuuden design-työpajassa. Sparraajina oli edustajia myös yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.
04
Huhti
Lausunto
Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030 on tärkeä, jotta globaaleihin haasteisiin ilmastonmuutoksen torjumisesta ja resurssien riittävyydestä voidaan löytää ratkaisuja. Yritysten kehittämät uudet innovaatiot ovat tässä avainasemassa.
07
Helmi
Uutinen
Vastuullisuus on yrityksille yhä tärkeämpi menestystekijä, ja sen eri osa-alueet täydentävät toisiaan.
01
Helmi
Uutinen
Teknologiateollisuuden 31.1. järjestämä kiertotaloustyöpaja antoi 100 uutta ideaa, kertoi innostunut jäsenyrityksen edustaja. Työpajassa yritykset pääsivät työstämään omia kiertotalouskonseptejaan hyvän sparrauksen avustamana. Pohdinnassa olivat kiertojen sulkeminen, palvelukonseptit ja tuotesuunnittelu.
27
Tammi
Uutinen
EU-komissio julkisti tänään kiertotalouspakettiin kuuluvan tiedonannon jätteiden energiakäytöstä.
15
Joulu
Uutinen
Valtioneuvosto on julkaissut selvityksen biotalous- ja cleantech -strategioista.
14
Joulu
Uutinen
Kauan odotettu EU-komission uusi ekosuunnittelun työohjelma on julkaistu. Ohjelma on hyvä, mutta siihen liittyy myös huolenaiheita.
08
Joulu
Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa asetuksen uudistamista asetetulla tavoiteaikataululla.
02
Joulu
Uutinen
EU:n neuvosto, komissio ja Euroopan parlamentti ovat sopineet EU:hun perustettavasta niin kutsuttujen konfliktimineraalien tuontia koskevasta due diligence -vastuullisuusjärjestelmästä. EU:n ulkopuolelta tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa tuovien toimijoiden on jatkossa paremmin varmistettava hankintaketjunsa vastuullisuus. Asetuksen soveltaminen alkaa 1.1.2021.
30
Marras
Lausunto
Ympäristöministeriö on pyytänyt Teknologiateollisuudelta lausuntoa ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

Sivut