Ympäristöasiat - ajankohtaista

26
Maalis
Teknologiateollisuus ry on mukana Earth Hour –kampanjassa lauantaina 29.3. klo 20:30 – 21:30. Haastamme mukaan kaikki jäsenyritykset!Näytä valomerkki kestävän kehityksen puolesta ja osallistu Earth Houriin tulevana lauantaina:www.wwf.fi/earthhour
25
Maalis
Teknologiateollisuus ry selvitti RoHS-direktiivin ja REACH-asetuksen päällekkäisyyksiä sekä säädösten yrityksille tuottamaa taakkaa ja kustannuksia.
12
Maalis
Teknologiateollisuus ry:n selvitys ainerajoitusten vaikutuksia jätteiden hyödyntämiseen.
11
Maalis
Uutinen
Euroopan komissio ehdotti 5. maaliskuuta vastuullista kauppastrategiaa koskien konfliktialueilta hankittavia mineraaleja. Komissio pyrkii näin estämään mineraalien louhinnasta ja kaupasta syntyvien voittojen käyttöä aseellisten konfliktien rahoittamiseen
07
Helmi
Uutinen
Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksen LVI-talotekniikkateollisuuden käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla” (nZEB). Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä tulee asettaa.
22
Tammi
Tiedote
EU-komissio ehdottaa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen kiristämistä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. EU:n yksipuolinen päästörajoite johtaa vähäpäästöisen eurooppalaisen tuotannon korvaamiseen päästörajoittamattomalla tuonnilla. Tämä uhkaa työpaikkoja Euroopassa ja lisää päästöjä globaalisti.
15
Tammi
Uutinen
RoHS II-direktiivin vaatimukset on pantu toimeen uudella, kesäkuussa voimaan tulleella RoHS-lailla (387/2013). Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajeni koskemaan nyt myös terveydenhuolto- ja mittauslaitteita. Vuonna 2019 vaatimukset tulevat koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Sivut