Ympäristöasiat - ajankohtaista

07
Helmi
Uutinen
Ympäristöministeriön, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksen LVI-talotekniikkateollisuuden käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan yhteinen näkemys sille, mitä Suomessa tarkoitetaan EU:n edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla” (nZEB). Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset energiatehokkuusvaatimukset eri rakennustyypeillä tulee asettaa.
22
Tammi
Tiedote
EU-komissio ehdottaa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen kiristämistä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. EU:n yksipuolinen päästörajoite johtaa vähäpäästöisen eurooppalaisen tuotannon korvaamiseen päästörajoittamattomalla tuonnilla. Tämä uhkaa työpaikkoja Euroopassa ja lisää päästöjä globaalisti.
15
Tammi
Uutinen
RoHS II-direktiivin vaatimukset on pantu toimeen uudella, kesäkuussa voimaan tulleella RoHS-lailla (387/2013). Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajeni koskemaan nyt myös terveydenhuolto- ja mittauslaitteita. Vuonna 2019 vaatimukset tulevat koskemaan kaikkia sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Sivut