Uutiset

13
Huhti
2018
Lausunto
SoteDigi-yhtiön tulee edistää digitalisaatiota korkealla kunnianhimon tasolla, joka pitää sisällään myös terveysteknologian laajemman käytön tulevaisuuden sote-palveluissa.
11
Huhti
2018
Tiedote
Puolta Suomen viennistä edustava Teknologiateollisuus ry pitää hallituksen kehysriihessä työllisyyteen ja osaamiseen osoittamia lisäpanostuksia tarpeellisina, mutta muistuttaa, ettei pitkän aikavälin uudistuksia saa unohtaa. Suuri pettymys on, ettei innovaatiorahoituksen tasoa vieläkään korjattu.
10
Huhti
2018
Lausunto
Lausunto valtiovarainministeriölle korkomenojen vähennysoikeudesta: EU-direktiivin mahdollistamat poikkeussäännökset otettava käyttöön mahdollisimman laajasti, erityisesti tasevapautushuojennus tulee säilyttää.
10
Huhti
2018
Uutinen
Puolet Suomen viennistä luova Teknologiateollisuus ry haluaa hallituksen panostavan kehysriihessä osaamistason nostoon ja talouskasvun vauhdittamiseen. Ilman ripeitä toimia Suomi jää kelkasta.
06
Huhti
2018
Tiedote
Standardisoinnin tehtävänä on tukea suomalaista kilpailukykyä, edistää yritysten markkina-asemaa sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua. Tänään julkaistu ”Standardisointi Suomessa” - selvitys suosittaa, että suomalainen standardisointijärjestelmä organisoidaan tehokkaammin elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa palvelevaksi.
05
Huhti
2018
Lausunto
Verotuksella tulee edistää, ei hidastaa digitalisaatiota.
05
Huhti
2018
Tiedote
Teknologiateollisuus tukee yritystukijärjestelmän kehittämistä kasvua ja globaalia kilpailukykyä vahvistavaan suuntaan. Myös yritystukien arvioinnin kehittäminen vaikuttavuuden perusteella on kannatettavaa.
04
Huhti
2018
Tiedote
Diginaisten maankoodauskurssi suunnitteli tekoälyavusteisen sivuston, joka auttaa nuoria tekemään tietoisempia ura- ja opiskeluvalintoja.
04
Huhti
2018
Uutinen
Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat aloittamassa yhteisen tuottavuusohjelman Tuottavuutta yhdessä. Liittojen mukaan tuottavuus on keskeinen kilpailukykytekijä, ja sen vuoksi ne haluavat tukea yhdessä yritysten tuottavuuskehitystä. Keskeisessä roolissa on hyvä yhteistyö yrityksissä.
04
Huhti
2018
Artikkeli
Nurmijärveläisen Urheilupuiston koulun 9. luokan fysiikanryhmä osallistui Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelmaan: opintokäynnit Suunnolle ja Aalto-yliopiston Luma-keskukseen loivat linkin kouluprojektin ja tosimaailman välille.