Blogit

25
Huhti
2016
Uusi trendisana FinTech tarkoittaa finanssialan digitalisoitumista.Käsite on vielä tällä hetkellä hyvin laaja ja voi tarkoittaa kaikkea, missä ohjelmistoilla joko sujuvoitetaan olemassaolevia finanssialan palveluita tai saadaan aikaan uudesta...
07
Huhti
2016
Mitkä kansallisen tason digihankkeista ovat tärkeimpiä? Ne, jotka parantavat eniten kilpailukykyä – alentavat kustannuksia, parantavat palvelua, lisäävät talouden ja riskien hallintaa. Etusija on annettava hankkeille, jotka eivät vaadi suuria...
22
Maalis
2016
Miten toteuttaa henkilöstön edustus yhtiön hallituksessa siten, että yhtiö saa uudistuksesta menestyssykäyksen?Hallitus on minun läheisin tiimini. Tiimin toimivuus on keskeisen tärkeää, enkä halua, että kukaan ulkopuolinen nimittää tiimiini jäseniä...
18
Maalis
2016
Jotta Suomeen saadaan uusia työpaikkoja, toimintaympäristö on saatava sellaiseksi, että yritykset luottavat siihen, että toiminta täällä on mahdollista ja kannattavaa. Tuotteiden ja palveluiden on oltava sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla...
08
Maalis
2016
Digitaalisuus kaikissa muodoissaan puhuttaa meitä useilla areenoilla ja aloilla. Suurimman huomion julkisuudessa vievät kuluttajille suunnatut ratkaisut. Toisaalta suuri potentiaali nähdään yritysten välisessä palvelutoiminnassa ja teollisuuden...
29
Helmi
2016
Digitalisaatio mahdollistaa – kustannussäästöjen ohella – liiketoiminnan kasvun, toimintamallien kehittämisen sekä ylivertaisen asiakaskokemuksen. IT:llä on yhä keskeisempi rooli yritysten liiketoiminnassa, sillä se yhdistää entistä monipuolisemmin...
03
Helmi
2016
Digitalisaatio on ollut viime aikojen kuumin puheenaihe kaikkialla. Ja nimenomaan puheenaihe, konkreettisia tekoja on nähty valitettavan vähän. Puheissakin keskitytään liikaa loppuasiakkaille näkyviin palveluihin. Ne ovat tietysti keskeisessä...
25
Tammi
2016
Yliopistoissa tapahtuva korkeatasoinen koulutus ja tutkimus ovat paitsi innovaatiojärjestelmämme ydintä, myös tärkeitä vetovoimatekijöitä Suomeen tehtäville investoinneille.Esimerkiksi Englannissa huippuyliopistot ovat merkittävä komponentti maan...
21
Joulu
2015
Suomessa on puhuttu viime aikoina paljon kustannuskilpailukyvystä. Yritysten viesti on ollut tilastoihin pohjautuva: esimerkiksi Euroopan keskuspankin tilastojen mukaan Suomi on vuoden 2005 jälkeen jäänyt muista euromaista yksikkökustannuksina...
04
Joulu
2015
Ilmaston lämpeneminen on ollut voimakkaasti esillä jo vuosien ajan. Voisi ajatella, että kaikki helpot keinot kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on jo otettu käyttöön. Maailman päättäjien kokoontuessa 21. vuosittaiseen ilmastokokoukseensa (COP21)...

Sivut