Blogit

26
Tammi
2016
Teollisuustuotteiden nykyaikaiset kilpailukyvyt syntyvät uusista teknologisista mahdollisuuksista, kun ne harkiten yhdistetään taloustieteen eri koulukuntien koeteltuihin teorioihin. Lisäksi on aina muistettava kokemusperäiset kilpailuetujen...
19
Tammi
2016
Pelastuuko maailma ajamalla sähköautoa? Pelastuisiko maailma ajamalla biopolttoaine- tai kaasuautoa tai peräti vetyautoa? Äärirehellinen vastaus näihin kysymyksiin lienee kielteinen.Koko maailman pelastaminen liikenteen haitallisilta vaikutuksilta...
21
Joulu
2015
Pariisissa solmittu uusi ilmastosopimus voi parhaimmillaan edistää suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä, jos myös EU:n ulkopuoliset maat panostavat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen lupaustensa mukaisesti.Todellinen uhka Suomen...
15
Joulu
2015
Naapurin Hugi oli ensimmäinen kosketukseni meriteollisuuteen. Isäni oli palkannut Wärtsilän telakalla työskentelevän Hugin hitsaamaan portaankaiteet perheemme uuteen kotiin. Isäni oli muuten itse suunnitellut kaiteet.Myöhemmin olen huomannut, että...
08
Joulu
2015
Eduskunta hyväksyi vuoden alussa yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistamista tarkoittavan tekijänoikeuslain muutoksen, jonka mukaan vanha laitepohjainen hyvitysmaksujärjestelmä korvattiin valtion budjettiin asetettavalla määrärahalla...
27
Marras
2015
Tuotteiden pakollinen energiamerkki on lähes kaikille tuttu. Merkkiin törmää esimerkiksi kun käy kodinkonekaupassa ja tutkailee pesukoneita, jääkappeja tai televisioita. Vihreät, keltaiset ja punaiset nuolet kuvaavat energiatehokkuuden tasoja, ja...
10
Marras
2015
EU:n kemikaaliasetus REACH käsittää kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin, lupamenettelyn vaarallisiksi todetuille aineille ja rajoituksia vaaralliseksi todettujen aineiden käytölle. Tarkoituksena rekisteröidä vuoteen 2018 mennessä kaikki aineet,...
05
Marras
2015
Digitalisaatio etenee ja tuo mukanaan suuria murroksia. Analogia-ajan liiketoimintamallit menevät monissa tapauksissa uusiksi. Pitkän ajan kuluessa on syntynyt erittäin suuria arvoketjuja, ja digitalisaatio mahdollistaa parhaimmillaan – tai...
03
Marras
2015
Suomessa uusiutuvien energialähteiden velvoitepaketti varmistaa, että saavutamme 38 prosentin osuuden uusiutuvissa energialähteissä vuoteen 2020 mennessä. Paketti perustuu julkiseen tukeen, ja jo nyt on havaittavissa, että valtiolla ei ole enää...
22
Loka
2015
Tuetteistaminen, myynti- ja markkinointiosaaminen, kohderyhmäskaalautuvuuteen liittyvä osaaminen, yritysten sosiaalisten suhteiden hoitaminen, uusiin teknologioihin liittyvä osaaminen, data-analytiikka, pelillistämiseen liittyvä osaaminen,...

Sivut